Стани част от AVON и получавай подаръци!

Прогамата е за новоназначени представители в периода К17-К01 (29.11.2012-23.01.2013). Един Представител може да получи само по един подарък от всяко ниво. Условието за 80 лв. трябва да бъде изпълнено в рамките на една поръчка, през първата Кампания като Представител, а условието за 400 лв. - кумулативно в рамките на първите 3 Кампании като Представител на Avon.

Ако Представителят не покрие целта за първо ниво отпада от програмата и няма да има правото да получи подаръка за 2-ро ниво, дори и да покрие целта за кумулативни продажби. Подаръкът за 2-ро ниво може да бъде поръчан само през третата Kампания като Представител на AVON*
* AVON запазва правото да замени всеки продукт с нов, със същото качество и на същата стойност, при изчерпване на количествата или друга причина.

AVON спирала, парфюм

AVON чанта
Публикувай коментар

!-- #footer -->